En till­fäl­lig lös­ning

De­ni­se Rud­berg och Hu­go Rehn­berg

Plaza Kvinna - - JUST NU -

Suc­cé­du­on Rud­berg Rehn­berg kör en fa­vo­rit i re­pris och ger för and­ra som­ma­ren i rad ut en ge­men­sam ro­man. För­ra året kom boken In­te rik­tigt en­ligt plan, och i nya En till­fäl­lig lös­ning kor­sas vägar­na ovän­tat för den or­dent­li­ga pr-kon­sul­ten Li­sa och den sorg­lö­sa ung­kar­len Ted­dy. Pre­cis som i den förs­ta boken ut­spe­las hand­ling­en i da­gens Stock­holm, och vartan­nat ka­pi­tel är skri­vet ur de två hu­vud­per­so­ner­nas per­spek­tiv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.