STOCK­HOLM & KÖ­PEN­HAMN

Plaza Kvinna - - MODE -

Den skan­di­na­vis­ka mo­de­e­li­ten hac­ka­de tän­der och svor över ky­lan – och även in­om­hus do­mi­ne­ra­de det sva­la i form av den stil­re­na svens­ka de­sig­nen. I höst bär vi främst svart och mörk­blått med ett få­tal mer färg­gla­da in­slag, om Mo­des­ve­ri­ge får be­stäm­ma. ”I’ll stop wea­ring black when they ma­ke a dar­ker co­lour”, som Wed­nes­day Ad­dams sa.

Blå, blå vin­dar sve­per över oss i höst – när­ma­re be­stämt ko­bolt­blå så­da­na. Nå­got som in­te ba­ra syn­tes på den svens­ka mo­de­vec­kan, hos bland an­nat Dag­mar, Al­te­wai­sa­o­me och Ed­win Tri­eu, ut­an ock­så på and­ra si­dan Öresunds­bron.

Även dans­ka De­sig­ners Re­mix spor­ta­de ko­bolt­blå in­slag – lik­som 70-tal­slug­gen, som samt­li­ga av de­ras mo­del­ler ha­de för­setts med.

Elin Alem­dar, de­sig­ner och grun­da­re av Sty­le­in – ge oss ditt bäs­ta Stock­holmstips! – Ah, vad kul! Då ska man gå till Ope­ra­ba­ren och be­stäl­la ett glas Pi­per-Heid­sieck-cham­pagne. Det är den go­das­te cham­pagnen – min fa­vo­rit! Vad tror du kom­mer ske med...

Hal­lå där Ca­rin Wes­ter! Vil­ken blir den störs­ta tren­den i höst? – Långa klän­ning­ar, det känns jät­te­här­ligt. Och allt som är fot­sid vill man ha. Jag är li­te för kort för det men kom­mer att ha det än­då. Just för att man kan kom­bi­ne­ra det med myc­ket...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.