Vec­kans snackis …

Plaza Kvinna - - MODE -

… var ut­an tve­kan La­mi­ja Sul­je­vic. Tack va­re Pe­ro­ni De­sig­ner Col­la­bo­ra­tions fick hon möj­lig­het att stänga mo­de­vec­kan med si­na la­serskur­na och hand­ar­be­ta­de kre­a­tio­ner, in­spi­re­ra­de av upp­väx­ten med bå­de den svens­ka och den bosnis­ka kul­tu­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.