MO­DEL­LER I RAMP­LJU­SET

Plaza Kvinna - - MODE -

På Bur­ber­rys vis­ning blev det up­pen­bart att mo­de­vec­kor­na in­te ba­ra hand­lar om vad som vi­sas på ca­t­wal­ken – som så många gång­er för­ut stal su­per­mo­del­ler­na Ca­ra De­le­ving­ne och Na­o­mi Camp­bell sho­wen, gi­vet­vis ikläd­da skinn­jac­ka och stöv­lar re­spek­ti­ve kjol från Bur­ber­ry.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.