DOFTSKATT

Plaza Kvinna - - SKÖNHET -

Många här­li­ga dof­ter når vår nä­sa un­der en sä­song – men vis­sa et­sar sig kvar mer än and­ra. Guc­ci Bam­boo till­hör de sist­nämn­da. Till en bör­jan lan­dar dof­ten mjukt på hu­den för att ut­veck­las till en unik doft­kom­po­si­tion vars in­ten­si­tet för­för. Fyl­lig san­del­trä, mjuk va­nilj, apel­sin­blom och ylang ylang göm­mer sig bland doft­no­ter­na. Ett yt­terst ele­gant och smick­ran­de doft­val! Guc­ci Bam­boo, 895 kr/50 ml EdP.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.