MAX­I­MAL HÅR­VÅRD

Plaza Kvinna - - SKÖNHET -

Tju­go­en, tju­go­en(!) för­de­lar sägs Pu­re­o­lo­gy Co­lour Fa­na­tic kom­ma med. Nor­malt sett blir man skep­tisk om en pro­dukt lo­var fem. Så när den här pri­mern lan­da­de på skriv­bor­det var det med viss skep­sis vi tes­ta­de den. Men även hå­ret be­hö­ver en pri­mer för op­ti­mal ef­fekt; och när den­na pro­dukt le­ve­re­rar frizz­kon­troll, vär­me­skydd, fukt­boost OCH lyx­ig glans lyf­ter i al­la fall vi på hat­ten. Pris: 260 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.