Mi­ni­test

Plaza Kvinna - - SKÖNHET -

ÖGONBRYNSPENNOR CRAYON SOURCILS, EYEBRow PENCIL 160 Kr, Clarins Be­tyg: En pen­na i ena än­den och en prak­tisk bors­te i den and­ra ger snyg­ga och väl­bors­ta­de bryn. Kon­si­sten­sen är per­fekt och den ger ett na­tur­ligt re­sul­tat som sit­ter he­la da­gen. En klas­sisk ögon­bryns­pen­na när den är som bäst!

Na­tu­ral Brow Duo 239 Kr, Pixi By Pet­ra Be­tyg:

En kom­plett pro­dukt som ger snyg­ga bryn som sit­ter he­la da­gen. Ett vink­lat stift gör det lätt att väx­la mel­lan mjuk och skarp lin­je­ring, och i and­ra än­den hit­tar vi en fär­gad ögon­bryns­gel. Bå­de pen­na och gel är vat­ten­re­si­stent och vi ger den full pott!

Brow Sa­tin 99 Kr, MAYBELLINE Be­tyg:

En skum­gum­mi­ap­pli­ka­tor med brynskug­ga i ena än­den och en skruv­bar pen­na i and­ra. Vi gil­lar att kon­tras­ten av den tun­na pen­nan ska­par skar­pa­re drag, mot det mju­ka re­sul­ta­tet av skug­gan. Ett li­tet mi­nus är att pen­nan kan smu­la li­te.

BRow wIz 219 Kr, anas­ta­sia Be­tyg:

Den här su­per­tun­na pen­nan har ett skruv­bart stift i ena än­den och en bors­te i and­ra. Pen­nan är li­ten och lätt, och smu­lar in­te. Trots att vi gil­lar re­sul­ta­tet så gör tunn­he­ten på stif­tet att det lätt går av, vil­ket drar ned be­ty­get nå­got.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.