Nyt­ti­ga snacks

Plaza Kvinna - - HÄLSA -

Ica har verk­li­gen ha­kat på häl­sotren­den och lan­se­rar en se­rie med nyt­ti­ga mel­lan­mål och snacks som gör det enkla­re att äta bå­de gott och häl­so­samt. Ny­he­ter­na be­står av bär- och nöt­mix­er, frukt- och nöt­bars, tor­ka­de fruk­ter och nöt­ter. En bär- och nöt­mix­på­se kan till ex­em­pel in­ne­hål­la cashewnöt­ter, man­del och phy­sa­lis. Det lan­se­ras även fy­ra nyt­ti­ga frukt- och nöt­bars med oli­ka smak­sätt­ning­ar, till ex­em­pel chi­li, ka­kao och va­nilj. Bland ny­he­ter­na finns ock­så tor­ka­de bär och fruk­ter som svar­ta vin­bär, hac­ka­de dad­lar och fi­kon. Häl­sotren­den är här för att stan­na!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.