Nyt­tigt ost­bröd

Plaza Kvinna - - HÄLSA -

• 3–4 ägg • 100 g Phi­la­del­p­hi­a­ost • 1,5 msk psyl­li­um­frö­skal (Fi­ber­husk) • 2 tsk bak­pul­ver • 2 msk chi­a­frön • 5 dl ri­ven ost TOP­PA MED • svar­ta vall­mo­frön + li­te havs­salt Bör­ja med att sät­ta ug­nen på 200 gra­der. Vis­pa se­dan äg­gen i cir­ka 5 mi­nu­ter så att de blir or­dent­ligt fluf­fi­ga. Blan­da ihop de tor­ra in­gre­di­en­ser­na, vis­pa ned os­ten. Låt stå i cir­ka 10 mi­nu­ter. An­vänd bak­plåts­pap­per och dut­ta ut 10 små hö­gar. Nu kom­mer top­ping­en, svar­ta vall­mo­frön och li­te halvs­salt, på. Ta ut dem när de fått färg (ef­ter ca10 –15 mi­nu­ter) och låt sval­na in­nan ser­ve­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.