TEAM HIL­FI­GER

Plaza Kvinna - - JUST NU -

Funk­tio­nel­la ma­te­ri­al som an­das? Kanske in­te – men i sin A/W-kol­lek­tion tar Tom­my Hil­fi­ger åt­minsto­ne fas­ta på den spor­ti­ga tren­den som re­ge­rar även den­na sä­song. Blir du in­spi­re­rad att spe­la, el­ler i al­la fall tit­ta på ame­ri­kansk fot­boll, sä­ger vi grat­tis om du bor i Öre­bro, Gö­te­borg, Karl­stad, Väs­terås, Stock­holm el­ler Ar­lan­da – där finns la­gen i da­mer­nas Di­vi­sion 1.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.