SKOR­PI­O­NEN 24 OKT–22 NOV

Plaza Kvinna - - ASTRO -

Sätt väl­be­fin­nan­det i cent­rum! Du har en ar­bet­sam pe­ri­od fram­för dig, men sam­ti­digt många möj­lig­he­ter till fram­gång i kar­riä­ren. Ge krop­pen vi­la, ät nyt­tig mat och sov or­dent­ligt. DIN toPP: 2, 11. LIgg Lågt: 29, 31.

Må­NA­DeNs råD: Ta ba­ra på dig så myc­ket ar­be­te och an­svar som du kla­rar av.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.