OX­EN 21 APRIL–21 MAJ

Plaza Kvinna - - ASTRO -

Nå­got kan på­gå bakom ku­lis­ser­na i ditt mest per­son­li­ga om­rå­de som be­rör fa­mil­jen. Från den 11:e får du lät­ta­re att häv­da di­na eg­na in­tres­sen, och vi­sa and­ra vad som gäl­ler bå­de på det ro­man­tis­ka pla­net och i kar­riä­ren. DIN toPP: 4, 23. LIgg Lågt: 7, 29. Må­NA­DeNs råD: Vå­ga ta ris­ker, de kan vi­sa sig va­ra chan­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.