Li­sas fav ori­ter i L.A.

Plaza Kvinna - - PORTRÄTT -

Lunch: Jo­an’s on Third, Le Pain Qu­o­ti­di­en och Zin­que. Mid­dag: Spe­ran­za, So­ho House och Cha­teau Mar­mont, och Iza­kaya och Matsu­hi­sa för sus­hi. Drinkar: Cha­teau Mar­mont och So­ho House. Först a dejt en: Ma­li­bu Farm på Ma­li­bu Pi­er. Att trä­na: My Bal­let Bo­dy, pi­la­tes på Pi­la­tes Plus, hi­ke i Runyon Ca­nyon. Häng med fa­milj en: Ab­bot Kin­ney, San­ta Mo­ni­ca Be­ach, Ma­li­bu Pi­er och La­gu­na Be­ach. Shopp ing: När det gäl­ler in­red­ning hand­lar jag helst på an­tik­af­fä­rer och lop­pi­sar. Long Be­ach har en fan­tas­tisk lop­pis en gång i må­na­den, pre­cis som klas­si­kern Ro­se Bowl. Law­son-Fen­ning är en blan­dad an­tik­af­fär. Och när det kom­mer till klä­der – har jag ba­ra ett stopp blir det Bar­neys. Jag gil­lar även Cur­ve och Eli­se Wal­ker och hand­lar gär­na i en kom­pis bu­tik, Bro­ken Eng­lish, som har coo­la och uni­ka smyc­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.