NÄSPRYDNAD

Plaza Kvinna - - MODE -

Ring i nä­san – hiss el­ler diss? Ett smyc­ke som krä­ver at­ti­tyd likt ar­tis­ten Ri­han­na är oav­sett åsikt trend­mäs­sigt här för att stan­na. Även om vi fö­re­drar en nå­got mer dis­kret va­ri­ant än Gi­venchys.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.