XL-LARGE

Plaza Kvinna - - MODE -

Det var ont om mi­ni­ma­lis­tis­ka smyc­ken på ca­t­wal­ken den här sä­song­en. Pra­da bjus­sa­de på enor­ma bro­scher, Gi­venchy på en hel an­sikts­utsmyck­ning och Cha­nel på ked­jor runt mid­jan. Ju stör­re

desto bätt­re på smyc­kes­fron­ten helt en­kelt.

Hals­band, 2 225 kr, MI­CHAEL Mi­chael Kors.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.