ÄLS­KA­DE FIC­KOR

Plaza Kvinna - - MODE -

En snygg väs­ka i all ära, men hur här­ligt är det in­te att få plats med det man be­hö­ver i fic­kor­na? Vi tac­kar och boc­kar för att mo­de­värl­den fat­tat tyc­ke för de­tal­jen i en över­di­men­sio­ne­rad va­ri­ant den här sä­song­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.