BASPROGRAM

Plaza Kvinna - - SKÖNHET -

Skön­hets­värl­den har fått upp ögo­nen för mi­cel­lärt vat­ten, och varten­da mär­ke lan­se­rar sin egen va­ri­ant. Långt ifrån al­la le­ver upp till kult­klas­si­kern Sen­si­bio H2O från Bio­der­ma, men Fil­or­ga An­ti-Age­ing Mi­cel­lar So­lu­tion, 250 kr, snud­dar vid sam­ma klass. Med ef­ter­föl­jan­de fukt­se­rum Hyd­ra-Hy­al Se­rum, 595 kr, ut­gör du­on ett per­fekt basprogram.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.