Mir­ror, mir­ror …

Plaza Kvinna - - JUST NU / MODE -

Pia Wal­léns ac­ces­so­ar­kol­lek­tion My Mir­rors, med da­tor­fo­dral, ku­vertväs­kor och läpp­stifts­ca­se, får tillök­ning av en clutch och ett arm­band. Sti­ligt! Pri­ser från 600 kr. Mo­ti­ven på Ey­tys nya pjucks är kanske in­te de vi är mest va­na att se på ett par snea­kers – mo­del­ler­na

Mot­her och Odys­sey är näm­li­gen täck­ta av pansar­bi­lar, he­li­kopt­rar och va­pen. In­spi­ra­tio­nen har de häm­tat från de krigs­mat­tor som kvin­nor väv­de un­der Af­gha­nistan­k­ri­get på 1980-ta­let och som idag

an­ses va­ra mo­der­nis­tis­ka konst­verk. Pris: Mot­her, 1 900 kr och Odys­sey, 2 400 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.