Sä­song­ens snyg­gas­te kap­por

Med kal­la­re tem­pe­ra­tu­rer runt hör­net är en var­ma­re skrud väl­be­höv­lig. Men miss­trös­ta ej – en ky­li­ga­re sä­song in­ne­bär in­te att du be­hö­ver kom­pro­mis­sa stil­mäs­sigt, det finns ett trend­sä­kert yt­ter­plagg för al­la sma­ker i vin­ter.

Plaza Kvinna - - INNEHÅLI / NOVEMBER -

Ny för sä­song­en är ca­pen som är li­ka snygg och an­vänd­bar till en uppklädd som ned­klädd out­fit. Med fran­sar el­ler kra­ge, över en jac­ka el­ler pre­cis som den är, lyfter ca­pen din stil i höst.

Färgspra­kan­de pälskre­a­tio­ner bju­der den mer tra­di­tio­nel­la päl­sen på en om­gång i höst! Vå­ga sat­sa på en fusk­päls i här­lig ku­lör som lyfter vil­ken out­fit som helst!

Den dub­bel­knäpp­ta skep­par­jac­kan syn­tes längs ca­t­wal­ken från New York till Pa­ris och är ett bå­de varmt och stil­sä­kert yt­ter­plagg att sat­sa på när ky­lan slår till!

Re­dan i vå­ras skym­ta­de vi vad­långa kap­por, och hös­tens kol­lek­tio­ner fort­sat­te in på sam­ma spår med kap­por som näs­tan snud­da­de vid gol­vet. För en här­ligt le­dig och cool stil – sat­sa på längd!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.