Jon­nas fa­vo­ri­ter

Plaza Kvinna - - INNEHÅLI / LEDARE -

House Doctor är mäs­ta­re på pris­vär­da in­red­nings­pry­lar, som den här

va­sen för 250 kr.

Jag in­spi­re­ras av mo­de­job­bet på si­dan 106 där col­le­ge­trö­jan får nytt liv! Lo­ver-va­ri­ant från Sam­søe & Sam­søe.

Pris: 899 kr

Den 11– 22 november hit­tar ni mig i bi­omörk­ret

un­der Stock­holms filmfes­ti­val. Jag spanar bland an­nat in li­tau­is­ka The Sum­mer of

Sang­ai­le.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.