23 nov – 22 dec

Plaza Kvinna - - ASTRO | DECEMBER -

Du kan vil­ja fri­gö­ra dig från det för­flut­na sam­ti­digt som osäk­ra käns­lor får dig att vil­ja stan­na kvar i det du re­dan har. Sat­sa li­te ext­ra på kar­riä­ren trots att det är ju­le­tid. Det kan kom­ma ovän­ta­de po­si­ti­va för­änd­ring­ar som öpp­nar nya dör­rar. Din topp: 5, 8. Ligg lågt: 1, 10. Må­na­dens råd: Värl­den är öp­pen för dig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.