Sten­boc­ken

23 dec – 20 jan

Plaza Kvinna - - ASTRO | DECEMBER -

För­änd­ra möns­ter som står i vägen för din fram­gång ge­nom att in­se ditt egen­vär­de. Nu kan du gö­ra dag­dröm­mar till sann­dröm­mar, om du vå­gar gå ut­an­för box­en och pro­va på nya er­fa­ren­he­ter. Ta mer ini­ti­a­tiv i kar­riä­ren. Din topp: 16, 31. Ligg lågt: 1, 6. Må­na­dens råd: Ge plats för kre­a­tiv ska­par­kraft.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.