Vå­gen

24 sep – 23 okt

Plaza Kvinna - - ASTRO | DECEMBER -

Mars står i ditt tec­ken he­la må­na­den. Det är per­fekt för ini­ti­a­tiv och nya in­tres­sen. Re­la­tio­ner står i cent­rum och kan bå­de in­spi­re­ra och ska­pa för­änd­ring. Det är dock risk för kon­flik­ter och makt­kamp. Stå upp för dig själv och kom­pro­mis­sa in­te med di­na ide­al. Din topp: 25, 28. Ligg lågt: 6, 10 . Må­na­dens råd: Tänk sam­ar­be­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.