Är det svårt att skil­ja på ar­be­te och pri­vat­liv?

Plaza Kvinna - - ACCESSOAR -

EL­le n: Man kan sä­ga att vi var be­kan­ta, sna­ra­re än vän­ner när vi star­ta­de. Det är nog bra om man in­te är för nä­ra vän­ner – man be­hö­ver in­te va­ra oro­lig för en gam­mal vän­skap, och det kanske blir svårt om man är för nä­ra, sä­ger El­len. Andrea : Men vi har ju ock­så bli­vit det; vi job­bar jämt, och är ju som ett gift par som av­slu­tar varand­ras me­ning­ar. Ef­tersom vi bå­da har små­barn um­gås vi in­te jät­te­myc­ket ut­an­för job­bet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.