Hur var det att ge sig in i en helt ny bransch?

Plaza Kvinna - - ACCESSOAR -

– Det är li­te den här klas­si­kern – ha­de man gjort det om man viss­te hur svårt det skul­le va­ra? Ba­ra det att vi har oli­ka nä­sor i Sve­ri­ge och i res­ten av Eu­ro­pa, för att in­te ta­la om öv­ri­ga värl­den. Och från bör­jan ri­ta­de vi lik­som bå­gar­na i Po­wer­point, ha­ha. Men en an­nan klas­si­ker är: Är man li­te na­iv går det of­ta bra. Man lär sig all­tid nå­got nytt, och det är det som är kul.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.