fa­vo­ri­ter

Mo­de­che­fens med­vet­na val

Plaza Kvinna - - INNEHÅLL - Emi­li­as fa­vo­ri­ter

Att hit­ta plagg som är snäl­la mot mil­jön är in­te helt lätt – men det går. Och det ro­li­ga är att det blir allt lät­ta­re! Den här må­na­den hop­pas vi kun­na in­spi­re­ra dig till en mer håll­bar gar­de­rob, i dubbel be­mär­kel­se. På si­dor­na 88 –99 har Pau­li­ne Su­zor plå­tat ett helt mo­de­jobb med fo­kus på des­sa plagg. Se och njut!

01. Trö­ja i eko­lo­gisk bo­mull, 745 kr, Gud­run Sjödén.02. Kash­mir­trö­ja, 1 999 kr, Li­sa Yang. 03. Slacks, del­vis till­ver­ka­de av åter­vun­nen po­ly­es­ter, 299 kr, H&M Cons­cious.04. Eko­lo­giskt cre­me­rou­ge, 239 kr, Kjaer Weis. 05. Pumps i ve­ge­ta­bi­liskt lä­der, 2 900 kr, ATP Ate­li­er. 06. Hand­gjord ring i vit­guld med bril­jan­ter, 65 500 kr, Ole Lyng­gaard.

Emi­lia klang mo­de- och skön­hets­chef

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.