Jon­nas fa­vo­ri­ter

Plaza Kvinna - - INNEHÅLL -

Mis­sa in­te Bunches som som nu finns i Stock­holm. De har ett tyd­ligt kon­cept: blom­mor på bunt od­la­de med schyss­ta vill­kor!

Spa­na in Ve­ra No­vis håll­ba­ra fi­lo­so­fi på si­dan 64. Häng­a­re, 399 kr.

Hur­ra för Mar­nel­ly – mär­ket som de­sig­nar eko­lo­gis­ka la­kan, örn­gott och fil­tar för barn! Pris: 450 kr/set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.