3 x film

Plaza Kvinna - - JUST NU -

Un­der den se­nas­te upp­la­gan av Stock­holms filmfes­ti­val var temat mi­gra­tion – här är tre av de upp­märk­sam­ma­de fil­mer­na som vi­sa­des på fes­ti­va­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.