eko­lo­gisk hud­vård

Plaza Kvinna - - SKÖNHET -

För­de­lar: Eko­lo­giskt är mil­jö­vän­li­ga­re

och mer kli­mats­mart. I stor ut­sträck­ning är na­tur­li­ga pro­duk­ter

in­te djur­tes­ta­de. Även om na­tu­ren ock­så har ke­mis­ka sub­stan­ser, är ris­ken för gif­ti­ga el­ler skad­li­ga in­gre­di­en­ser

mind­re i eko­lo­gisk hud­vård.

Nack­de­lar: Na­tur­li­ga äm­nen kan dock ge al­ler­gi­er el­ler

käns­lig­het hos vis­sa hud­ty­per. For­mu­lan är svå­ra­re att få till, vil­ket kan på­ver­ka käns­lan pro­duk­ten ger. Eko­lo­gis­ka in­gre­di­en­ser är dy­ra

och svå­ra att få tag på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.