KLÄ­DER SOM BLIR TILL AND­RA HISTO­RI­ER

Plaza Kvinna - - JUST NU -

Som ett steg i att mins­ka sin mil­jöpå­ver­kan har & Ot­her Sto­ri­es star­tat ett åter­vin­nings­pro­gram för tex­tili­er. Ti­di­ga­re har ett lik­nan­de kon­cept för skön­hets­pro­duk­ter fun­nits, men nu är det allt­så plag­gens tur. Och det bäs­ta av allt? Va­ru­mär­ke el­ler skick spe­lar ing­en som helst roll!

Jac­ka i lin­ne, 1 450 kr, och topp, 750 kr, & Ot­her Sto­ri­es.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.