– Na­tur­li­ga in­gre­di­en­ser

SimpleRAW

Plaza Kvinna - - RESA -

Oehlenschlægers­ga­de 12 Mat helt fri från soc­ker, glu­ten, färg­me­del och mjölk­pro­duk­ter kan va­ra svår att hit­ta, men på SimpleRAW finns den i över­flöd. Fru­kosten är oför­glöm­lig: mo­gen avoca­do, bröd gjort på kär­nor och nöt­ter och cashewyog­hurt – allt gjort på na­tur­li­ga in­gre­di­en­ser. Till lunch vän­tar asi­a­tisk nu­delsal­lad, el­ler var­för in­te en ta­pas­ver­sion ba­se­rad på grill­spett med oli­ka så­ser och till­be­hör. Det per­fek­ta stäl­let att gå till om du ald­rig har tes­tat raw­food för­ut, el­ler om du re­dan är frälst och vill äta en väl­la­gad måltid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.