– Stort eko­lo­giskt ut­bud

BioMio

Plaza Kvinna - - RESA -

Halm­tor­vet 19 Mitt i liv­li­ga Kött­byn finns en ele­gant re­stau­rang med Kö­pen­hamns störs­ta eko­lo­gis­ka ut­bud. Mil­jön är en spän­nan­de bland­ning mel­lan mo­dernt och in­dust­ri­ellt; in­nan BioMio in­tog lo­ka­len till­hör­de den elekt­ro­nik­till­ver­ka­ren Bosch, och den klas­sis­ka ne­on­skyl­ten ovan­för en­trén har fått hänga med in i nu­ti­den. Me­nyn är väl­kom­po­ne­rad och pris­värd, så se till att bo­ka bord i tid – det bru­kar snabbt bli full­bo­kat!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.