Åsa romson

Plaza Kvinna - - PORTRÄTT -

ål­der: 43 år. Fa­milj: Man och en son. Bor: Sö­der­malm i Stock­holm. Yr­ke: Sve­ri­ges kli­ma­toch mil­jö­mi­nis­ter samt vice stats­mi­nis­ter (en ti­tel som dock in­te in­ne­bär att hon är stats­mi­nis­terns ställ­fö­re­trä­da­re).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.