Tre mo­de­min­nen med mil­jö­mi­nis­tern:

Plaza Kvinna - - PORTRÄTT -

1

Fa­vo­rit­mo­de­film: ” Coco – li­vet fö­re Cha­nel med Aud­rey Tau­tou. Fa­sci­ne­ran­de att se en män­ni­ska som äg­na­de så myc­ket tid åt mo­de att det kom att ge­nom­sy­ra he­la hen­nes per­son­lig­het. Väl­digt vac­ker film om mo­de och ett män­ni­sko­ö­de ut­an att va­ra det mins­ta yt­lig”.

2

Ga­let mo­de­min­ne: ”När man i ton­å­ren blev li­te bre­da­re över höf­ter­na var det på min tid väl­digt po­pu­lärt att läg­ga ut si­na jeans med hjälp av re­vä­rer och ki­lar i kons­ti­ga ty­ger. Kre­a­tivt, men så snyggt vet jag in­te om det var”.

3

Mitt älds­ta plagg som jag fort­fa­ran­de an­vän­der: ”En täck­jac­ka i stan­dard­mo­dell från Ten­son som jag sä­kert haft i 15 år. Den an­vän­der man å and­ra si­dan in­te så många da­gar om året. Om det in­te är var­ga­vin­ter vill sä­ga”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.