Mi­ni­test 3 x na­gel­lack

Plaza Kvinna - - SKÖNHET -

Nooding Li­lac

148 KR, pri­ti

Trots att det här lac­ket är ut­rus­tat med en gans­ka smal bors­te, är det re­la­tivt en­kelt att få till ett jämnt re­sul­tat. Det har en nor­mal tork­tid, bra håll­bar­het och ger en glan­sig och fin fi­nish! Det som än­då drar ner be­ty­get nå­got är bors­ten som kun­de va­rit nå­got bre­da­re. Be­tyg: 4

Sand­sten

89 KR, IDUN MI­NE­RALS

Ett stort plus med det här lac­ket från Idun är den bre­da och kur­va­de bors­te som gör det både en­kelt och snabbt att ap­pli­ce­ra. Det har en bra håll­bar­het och ger ett glan­sigt och jämnt re­sul­tat men tork­ti­den är nå­got läng­re än på de and­ra lac­ken. Vi älskar den nu­de­fär­ga­de ny­an­sen! Be­tyg: 4

Hango­ver

179 KR, che­eky mon­key

Lac­ket är ovan­ligt tunt i kon­si­stens vil­ket gör att man mås­te an­vän­da en myc­ket li­ten mängd när man ap­pli­ce­rar. Det­ta i kom­bi­na­tion med den sma­la pen­seln gör att det blir nå­got pil­ligt att ap­pli­ce­ra, men den tun­na for­mu­lan gör än­då att det läg­ger sig jämnt över na­geln. Be­tyg: 3,5

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.