Pre­nu­me­re­ra på Pla­za In­te­ri­ör!

Pla­za In­te­ri­ör är ma­ga­si­net som sät­ter fart på di­na in­red­nings­dröm­mar! All­tid full­prop­pad med in­spi­ra­tion, det se­nas­te från in­red­nings­värl­den och stil­säk­ra shop­ping­tips.

Plaza Kvinna - - KLOCKOR - Be­ställ din pre­nu­me­ra­tion på www.pla­zapren.se/pla­zain­te­ri­or

10bli pre­nu­mernr en­da­s­tant! 329:- Du spa­rar 161kr jäm­fört meD or­Di­na­rie lös­num­mer­pris.

För­de­lar­na med att pre­nu­me­re­ra:

Du mis­sar in­te nå­got num­mer Du får VIP-er­bju­dan­den samt in­bjud­ning­ar till ro­li­ga event och shop­ping­kväl­lar

Du be­ta­lar mind­re än i bu­tik Du får tid­ning­en be­kvämt hemskic­kad var­je må­nad

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.