Gyl­le­ne till­fäl­le

Plaza Kvinna - - JUST NU -

Om du in­te har möj­lig­het att ta in på Stock­holms just nu tren­di­gas­te, re­spek­ti­ve an­ri­ka, ho­tell kan du i al­la fall kän­na dof­ten av de bå­da. Hip­pa Hay­mar­ket hu­se­rar i

gam­la PUB-hu­set vid Hötor­get i Stock­holm (därav nam­net), och när ho­tel­let slår upp dör­rar­na i maj kom­mer de­ras eget doft­ljus att fin­nas till för­sälj­ning. Vill du istäl­let få hem klas­sis­ka Grand Hô­tels doft kan vi med­de­la att den do­mi­ne­ras av champagne, med to­ner av bland an­nat ros och vit mysk, och lju­set finns till för­sälj­ning i

ho­tel­lets bu­tik och på grand­ho­tel.se.

PLA­ZA KVIN­NA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.