Efva Att­ling

Plaza Kvinna - - PORTRATT -

Ål­der: 63 år. Yr­ke: Smyc­kes­de­sig­ner och form­gi­va­re. Ak­tu­ell med: Bröl­lop­skol­lek­tion med klän­ning­ar, byx­dress och hand­gjor­da ita­li­ens­ka skor, samt nya al­li­ans­ring­ar för ho­nom och hen­ne. Det viss­te du in­te om Efva Att­ling: Hon har form­gett Gram­miss­ta­ty­et­ten som har de­lats ut på Gram­mis­ga­lan se­dan 2008 och den nya Po­lar­pris­sta­ty­et­ten som bör­ja­de de­las ut 2014.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.