Rätt i rött

Plaza Kvinna - - MODE -

Vi ser rött! Fen­di, Costu­me Na­tio­nal, Etro och svens­ka Ida Sjöstedt är ba­ra någ­ra av de de­sig­ners som bras­sar på med rö­da to­ner. Ur­tju­sigt om ni frå­gar oss! Dock lys­te fär­gen med sin från­va­ro på Va­len­ti­nos vis­ning för ovan­lig­he­tens skull …

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.