Kaf­fe­rep

Plaza Kvinna - - MODE -

När vi såg ut­skic­ket om Fit­ness Cof­fee ha­ja­de vi till – mär­ket häv­dar att det är 100% na­tur­ligt, in­ne­hål­ler 300% mer an­tiox­i­dan­ter än te och har 40% läg­re kof­fe­in­halt än van­ligt kaf­fe. Med in­gre­di­en­ser som ro­sen­rot, ing­e­fä­ra, kar­de­mum­ma, lak­rits, mint och ka­nel ut­lo­vas bland an­nat ökad ener­gi och för­bätt­rad mus­kelå­ter­hämt­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.