Skyt­ten

23 nov – 22 dec

Plaza Kvinna - - MODE -

Du får mer kraft och ener­gi att för­verk­li­ga di­na in­tres­sen från den 6:e. Und­vik över­dri­vet myc­ket ar­be­te och an­svar. Tänk la­gom i allt. Meditation och in­re re­flek­tion kan hjäl­pa dig att ut­veck­la mer av ditt in­re san­na jag. Din topp: 18, 19. Ligg lågt: 28, 29. Månadens råd: Ska­pa har­mo­ni i det in­re och det ytt­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.