Tvill ing­ar­na

22 maj – 1 ju­ni

Plaza Kvinna - - MODE -

Ny­må­nen den 9:e in­spi­re­rar till kre­a­ti­va idéer som kan ut­veck­la din kar­riär. Men du får räk­na med ett om­byt­ligt tem­po som gör det svårt att ska­pa sta­bi­li­tet. And­ra per­so­ner kan sät­ta broms­klos­sar som tes­tar ditt tå­la­mod. Din topp: 2, 3. Ligg lågt: 14, 21. Månadens råd: Ta ett steg i ta­get och ge in­te upp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.