Läsarbrev

Plaza Kvinna - - INNEHÅLL -

hur­ra för Med­ve­tet mo­de!

Vil­ket här­ligt håll­bar­hets­num­mer ni gjort (02/16)! Jag bru­kar vi­ka si­dor som jag vill spa­ra i tid­ning­ar jag lä­ser, men den här gång­en slu­ta­de jag vi­ka ef­ter åt­ta si­dor och spa­ra­de istäl­let he­la num­ret. Det be­ty­der dock in­te att jag slu­tar kö­pa er tid­ning av håll­bar­hets­skäl! Har ni kol­lat in fö­re­ta­get Ecoalf? De gör spän­nan­de och bra pro­duk­ter av kaf­fe­sump och upp­sam­la­de fis­ke­nät från ha­vet, samt pet­flas­kor. Med vän­li­ga häls­ning­ar Eli­sa­bet Brock

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.