2 Sarah-Julie D. Wulff

Kre­a­tiv chef Le­owulff

Plaza Kvinna - - JUST NU -

Det var hen­nes pas­sion för djur­möns­ter som fick dans­ka Sarah-Julie D. Wulff att sat­sa på sin mo­dedröm: un­der 2011 star­ta­de hon mär­ket Le­owulff som be­står av lä­de­rac­ces­so­a­rer – och själv­klart har le­o­pard­mönst­ret fått en gi­ven plats. Nu lan­se­rar de vår­kol­lek­tio­nen som be­står av väs­kor i lju­sa pa­stel­ler och fron­tas av ing­en mind­re än dans­ka it-tje­jen Per­nil­le Teis­baek. – Hon står för fem kri­te­ri­er som är vik­ti­ga för mig: hon är dansk, smart, vac­ker, själv­sä­ker och hon är helt self-ma­de, sä­ger Sarah-Julie.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.