– Böc­ker på hjul

Plaza Kvinna - - RESA -

Du hit­tar de grö­na stån­den längs med Se­i­ne, nä­ra Not­re-Da­me

När man pro­me­ne­rar längs med Se­i­ne nä­ra Not­re Da­me står det bok­vag­nar med gam­la böc­ker (bouqui­nis­tes) vid kan­ten. För­säl­jar­na tar stolt­het i att le­va det liv det in­ne­bär att stå längs med Frank­ri­kes flo­der minst fy­ra da­gar i vec­kan, året om, och säl­ja vin­ta­ge­böc­ker och fo­to­konst. Pri­ser­na är bätt­re än de i Pa­ris bok­hand­lar, plus att det är nö­je att stro­sa för­bi och bo­ta­ni­se­ra här. (Men blan­da in­te ihop bok­vag­nar­na med re­stau­rang­en med sam­ma namn.)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.