– Tren­di gt gall eri

Plaza Kvinna - - RESA -

51rue de Se­i­ne

I hjär­tat av det hip­pa om­rå­det Sain­tGer­main-des-Prés lig­ger det lil­la gal­le­ri­et Se­i­ne 51. De re­pre­sen­te­rar bland an­nat konst­nä­rer som Da­vid Ha­mil­ton och stäl­ler ut konst av bland an­nat John Ri­chard Ballard och Isa­bel Muñoz. Det här är fan­tas­tisk nu­tids­konst i hjär­tat av Saint Ger­main.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.