Van­ja Wik­ström och Jo­se­fin Dahl­berg

Plaza Kvinna - - FENOMEN -

Ål­der: 37 re­spek­ti­ve 26 år. gör: Dri­ver till­sam­mans podcas­ten Jo­se­fin och Van­ja och är bland an­nat chefre­dak­tör för saj­ten Mo­det­te (Jo­se­fin) re­spek­ti­ve dri­ver web­bu­ti­ken Glam­mom (Van­ja).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.