DA­VID OCH LOT­TA ZET­TER­STRÖM

Plaza Kvinna - - PORTRÄTT -

gör: Grun­da­de ba­ge­ri­et Fabri­que 2008, som nu finns på 13 stäl­len i Stock­holm, på Got­land och på tre plat­ser i Lon­don. bor: Ös­ter­malm, Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.