21 mars – 20 ap ril

Plaza Kvinna - - ASTRO -

Nu fal­ler pus­sel­bi­tar­na på plats, men den 9:e kan nå­got ovän­tat ske som vän­der upp och ner på till­va­ron. För­änd­ra och väl­kom­na det nya. Dra ner på tem­pot ef­ter den 17:e och ska­pa en lug­na­re var­dags­rytm. Full­må­nen ly­ser upp ditt kär­leksliv. Din topp: 9, 12. Ligg lågt: 6, 19. Månadens råd: Mer fri­het och själv­stän­dig­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.