Le­jo­net

24 ju­li – 23 aug

Plaza Kvinna - - ASTRO -

Sök dig till om­rå­den som in­tres­se­rar dig och lär dig nya sa­ker. Nu kan du växa på fle­ra ni­vå­er. Re­sor och ut­bild­ning kan ock­så sti­mu­le­ra din ut­veck­ling. Du kan lä­ra dig myc­ket nytt om dig själv, spe­ci­ellt om du är re­do att ta mer an­svar. Din topp: 9, 16. Ligg lågt: 6, 15. Månadens råd: Pas­sion ger fram­gång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.